Aktivity

Tvorivé dielničky

Tvorivé dielničky vedú naše pani učiteľky Petra Pšenčíková a Patrícia Lenharčíková.
Všetko je prispôsobené veku dieťaťa. Cieľom tvorivých dielničiek je naučiť deti vnímať a tvoriť rôzne veci z najrôznejších materiálov a tým rozvíjať a podporovať ich tvorivosť a kreativitu, fyzickú zručnosť a jemnú motoriku.

Deti majú možnosť sebarealizácie a výsledkom každej ich činnosti budú rôzne diela vyrobené vlastnými rukami,
ktoré sú vždy vyvesené na chodbe našej škôlky.

 

 

Pridat komentár