Aktivity

Tanečný krúžok

Tanečný krúžok u nás v škôlke vyučuje externá pani učiteľka Alena Bucová Plačková, ktorá viedla folklórny súbor Margarétka v Malinove. Momentálne sa venuje škôlkam a pripravuje deti na rôzne vystúpenia a súťaže.
Na začiatku každej hodiny mávame rozcvičku s rôznymi pomôckami na cvičenie, učíme sa tanečné kroky na ľudové pesničky, aby sme mohli na vystúpeniach odprezentovať, čo sme sa naučili.

Naši tanečníci


Pridat komentár