Aktivity

Anglický jazyk

Anglický jazyk u nás vyučuje externá pani učiteľka Silvia Dravecká Bobošíková.

Vyučuje sa formou Hocus&Lotus, je to viac ako metóda, je to vzdelávací program, ktorý podporuje okrem znalostí cudzieho jazyka:

  • Rozvoj psychomotoriky vo vzťahu k významu slov pomocou hudby a spevu
  • Utváranie tímového ducha a rozvoj sociálnych kompetencií
  • Utváranie pozitívnych emócií, čím napomáha zdravému rozvoju dieťaťa

Základným cieľom kurzov Hocus&Lotus
je osvojenie nového jazyka, no popri tom:

  • Rozvíja lásku pre nový jazyk a teda silnú motiváciu rozprávať týmto jazykom, vďaka emóciám k svojej magickej učiteľke;
  • Rozvíja sa naratívna schopnosť: dieťa sa učí rozprávať príbehy Hocusa a Lotusky a vytvárať nové príbehy počas hodín a to bez strachu z rozprávania!

Pridat komentár