Aktivity

Hudobná výchova

Hudobnú výchovu u nás vyučuje externá pani učiteľka Zuzana Andrejová, ktorá je zároveň aj autorkou 1. hudobného šlabikára na Slovensku. Hodinu mávame 1 x do týždňa, učíme sa dychové cvičenia, tancujeme a za sprievodu klavíra, flauty alebo huslí sa učíme rôzne pesničky.

To čo sa naučíme od prezentujeme na rôznych našich besiedkach, ktoré organizujeme v škôlke. U detí predškolského veku je možná aj výučba na flaute.

Naši hudobníci


 

Pridat komentár