Sme súkromná materská škola
Detská škôlka v Ivanke pri Dunaji

Sme jedna veľká rodina, ktorá dbá v prvom rade na zdravie svojho prostredia, v ktorom detičky trávia svoj deň. Zdravé dieťa = šťastné dieťa :)

  • image 1010
  • 1011
  • 1013
loren ipsum 1012

Sme jedna veľká rodina,

Sme súkromné predškolské zariadenie, ktoré poskytuje kvalitné, odborné a systematické vzdelávanie a starostlivosť deťom vo veku od 2 do 6 rokov s celodennou prevádzkou v pracovných dňoch od 6:30 – 17,30 hod.

Sme jediná súkromná materská škola v Ivanke pri Dunaji, ktorá je zaradená do siete škôl a školských zariadení a schválená z Ministerstva školstva SR. V našej MŠ je výchovným jazykom slovenský jazyk. SMŠ pôsobí v rodinnom domčeku, kde je útulne zariadené trieda, spálňa, jedáleň s kuchynkou, šatňa a sociálne zariadenie. Snažíme sa priblížiť domácemu prostrediu, z ktorého dieťa prichádza.

Aktivity

Tvorivé dielničky

Tvorivé dielničky vedú naše pani učiteľky Petra Pšenčíková a Patrícia Lenharčíková. Všetko je prispôsobené veku dieťaťa. Cieľom tvorivých dielničiek je naučiť deti vnímať a tvoriť rôzne veci z najrôznejších materiálov a tým rozvíjať a podporovať ich tvorivosť a kreativitu, fyzickú zručnosť a jemnú motoriku.

Zobraziť viac

Hudobná výchova

Hudobnú výchovu u nás vyučuje externá pani učiteľka Zuzana Andrejová, ktorá je zároveň aj autorkou 1. hudobného šlabikára na Slovensku. Hodinu mávame 1 x do týždňa, učíme sa dychové cvičenia, tancujeme a za sprievodu klavíra, flauty alebo huslí sa učíme rôzne pesničky.

Zobraziť viac

Anglický jazyk

Anglický jazyk u nás vyučuje externá pani učiteľka Silvia Dravecká Bobošíková. Vyučuje sa formou Hocus&Lotus, je to viac ako metóda, je to vzdelávací program, ktorý podporuje okrem znalostí cudzieho jazyka:

Zobraziť viac

Sanitácia : Okrem bežnej každodennej sanitácie, ktorou pravidelne udržujeme čisté priestory prevádzky spolu s otvoreným germicídnym žiaričom a čisticky vzduchu, máme v priestoroch umiestnené aj zatvorené germicídne žiariče. V MŠ sa používa trojitá ochrana voči baktériam a sú účinné aj na Covid19.

1) uzavreté germicídne žiariče, ktoré sú pustené počas celej doby prevádzky. Používajú sa na nepriame ožarovanie miestnosti za prítomnosti ľudí. 2) otvorený germicídny žiarič, ktorý sa používa na priame ožarovanie miestností po opustení prevádzky, bez prítomností ľudí. Je to najúčinnejší spôsob sterilizácie vzduchu.

❗️❗️SMŠ Detská škôlka ma voľné miesta od 1.6.2020 a je možné zapísať dieťa do MŠ aj od 1.9.2020❗️❗️
Radi by sme Vám oznámili, že naša škôlka svoje priestory opäť 1.6.2020 otvorí. 🙂 Budú sa dodržiavať prísne hygienické pravidlá a ranný filter, sú stanové podmienky, ktoré musíme všetci dodržiavať!
Pre viac info na tel.čísle : 0911 865 408 alebo detskaskolka@detskaskolka.sk